Plany zajęć

Studia stacjonarne informatyka

Plan zajęć na semestr zimowy 2016/2017

Studia stacjonarne mechatronika

Mechatronika plan zajęć na semestr zimowy 2016/2017

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej,

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz tel. 52 32 57 611, 52 32 57 612